Ziekte, WIA, WAO, Wajong en Zw

WERKNEMERS

De regels bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn ingewikkeld. Vaak komt er veel op u af. Zeker als u langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken.

Gedurende de eerste twee ziektejaren moet uw werkgever uw loon grotendeels doorbetalen of valt u onder de Ziektewet. Tussentijds moet u zich inspannen voor re-integratie. Gedurende die tijd kunt u o.a. discussie krijgen over een oordeel van de Arboarts, controlevoorschriften, wat passende arbeid is en het recht op loon. Schroom dan niet tijdig contact op te nemen met Echt Arbeidsrecht.

Na het doorlopen van de 104 weken ‘wachttijd’, komt de WIA in beeld. Voor ‘oude’ gevallen blijft de WAO gelden. De WIA en WAO verschillen van elkaar. Echter is bij beide sprake van een verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig oordeel. Soms is dat laatste niet nodig.

Als u al eerder arbeidsongeschikt was, kan sprake zijn van een verkorte wachttijd of is de ‘no-riskpolis’ op u van toepassing. Als de verwachting is dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kunt u versneld in de IVA (onderdeel van de WIA) komen.

De regels zijn zo specifiek, dat elk geval apart bekeken moeten worden.

UWV voert de WIA, WAO, Zw, Wajong en WW uit. Er kan sprake zijn van een eerste of herkeuring, al dan niet op uw initiatief. Dit kan gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidspercentage en daarmee (de hoogte en duur) van uw uitkering.

Als u het oneens bent met een beslissing van UWV, dient Echt Arbeidsrecht bezwaar voor u in. Doorgaans leidt dit tot het gewenste resultaat, mits de zaak zich daarvoor leent. Uw kosten worden dan vergoed door UWV.

Leidt dit niet tot resultaat, staat beroep en hoger beroep open.

Als u geen werkgever meer heeft, krijgt u (in nieuwe gevallen) na het eerste ziektejaar te maken met de Eerstejaars-beoordeling Ziektewet. Deze lijkt op de WIA beoordeling. Ook hiertegen kan bezwaar gemaakt worden. Net als tegen andere beslissingen in het kader van de Zw, WIA, WAO, WW en Wajong.

Bezwaar, beroep en hoger beroep moeten binnen een bepaalde termijn worden ingesteld. Deze termijn staat in de beslissing vermeld. Neem daarom tijdig contact op met Echt Arbeidsrecht. Een eerste advies is kosteloos en vrijblijvend.

WERKGEVERS

Voor werkgevers kan een zieke werknemer grote financiƫle gevolgen hebben. Sowieso in de eerste twee ziektejaren, als u het loon grotendeels moet doorbetalen. Maar denk ook aan eigen risicodragerschap, premie(differentiatie)geschillen, de BeZaVa, loonsancties en ziekengeld dat op u verhaald kan worden.

Re-integratie in de eerste twee ziektejaren is daarom erg belangrijk. Evenals weten of u voldoende en de juiste re-integratie inspanningen doet. Daartoe kunt u b.v. een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Werkgevers kunnen vaak bezwaar, beroep en hoger beroep instellen in arbeidsongeschiktheidszaken van een werknemer omdat zij belanghebbende zijn.

Daartegenover staat dat het veel voordelen heeft een werknemer op wie de no-riskpolis van toepassing is, in dienst te nemen.

Meer weten? Mail vrijblijvend naar info@echtarbeidsrecht.nl of bel 06-24540700.

KVK: 67816401