Werkwijze

Neem vrijblijvend contact op met Echt Arbeidsrecht. Als wij iets voor elkaar kunnen betekenen, maken wij heldere afspraken over de tarieven en voorwaarden en ontstaat tussen ons een overeenkomst van opdracht.

Indien de mogelijkheid bestaat dat uw kosten vergoed worden, houden wij daar rekening mee. Particulieren betalen dan doorgaans niet meer dan zij vergoed krijgen. 

Echt Arbeidsrecht brengt uw situatie snel in kaart. Kort daarop volgt een advies en zet zij de juiste stappen, rekening houdend met alle relevante aspecten, ook die waar u niet aan gedacht heeft. 

Gedurende uw zaak voorkomende keuzemomenten bespreken wij.  Na afweging van alle voor- en nadelen nemen wij de beste beslissing. De insteek van Echt Arbeidsrecht blijft daarin steeds realistisch en gericht op de beste oplossing. Dit levert een hoge klanttevredenheid en veel goede referenties op.

Bel 06-24540700 of mail naar info@echtarbeidsrecht.nl