Werkwijze

Neem vrijblijvend contact op met Echt Arbeidsrecht of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Mocht dit het geval zijn, maken wij heldere afspraken over de te hanteren tarieven en voorwaarden en ontstaat tussen ons een overeenkomst van opdracht.

Echt Arbeidsrecht brengt uw situatie snel in kaart. Kort daarop volgt een adequaat  advies en worden de juiste stappen ingezet, rekening houdend met alle relevante aspecten, ook die waar u niet aan gedacht heeft. Echt Arbeidsrecht informeert u van meet af aan over wat nodig is. Door dit begrip zult u ook eerder vrede hebben met de uitkomst, ook als deze minder gunstig is.

Van begin af doen wij het samen. Tijdens de behandeling van uw zaak voorkomende keuzemomenten bespreken wij.  Na afweging van alle voor- en nadelen nemen wij de beste beslissing. De insteek van Echt Arbeidsrecht blijft daarin steeds realistisch en altijd gericht op de beste oplossing. Dit levert een hoge klanttevredenheid op en veel goede referenties.