Tarieven, voorwaarden en privacy

TARIEVEN

Echt Arbeidsrecht lost arbeidsrecht- en sociaalverzekeringsrechtelijke problemen op.

Zij heeft meer liefde voor het vak dan voor dure sleeën en rekent dus geen astronomische bedragen. Evenwel moet de opbrengst redelijk en in verhouding zijn. Van Echt Arbeidsrecht kunt u daarom vooraf helder- en oprechtheid verwachten over het tarief, de voorwaarden en onderlinge afspraken. 

Het tarief hangt af van de grootte van uw belang, onderneming of inkomen. Het varieert tussen de EUR 55,– en 225,– excl. BTW per uur. Per geval stellen wij dit in redelijkheid vast. 

Soms is een fixed fee mogelijk. Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst waarbij een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Soms is het mogelijk uw zaak via uw rechtsbijstandverzekering bij Echt Arbeidsrecht onder te brengen vanwege het zich uitbreidende recht op vrije advocaat/rechtsbijstandverlener keuze. Wij bespreken dit vooraf. 

Op de dienstverlening van Echt Arbeidsrecht zijn de Algemene Voorwaarden van Echt Arbeidsrecht van toepassing. Nadere onderlinge afspraken, voorwaarden en tarieven worden vooraf schriftelijk en helder vastgelegd.

Echt Arbeidsrecht heeft een deugdelijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering én respecteert uw privacy.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

De Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring vindt u binnenkort hier.