Tarieven en voorwaarden

Echt Arbeidsrecht lost arbeidsrecht- en sociaalverzekeringsrechtelijke problemen op.

Zij heeft meer liefde voor het vak dan voor dure sleeën. Zij rekent dus geen astronomische bedragen. Evenwel moet de opbrengst redelijk en in verhouding zijn. Van Echt Arbeidsrecht kunt u daarom vooraf helder- en oprechtheid verwachten over het tarief, de voorwaarden en onderlinge afspraken. 

Het tarief hangt af van de grootte van uw belang, onderneming of inkomen. Het varieert tussen de EUR 55,– en 225,– excl. BTW per uur. Per geval stellen wij dit, na het eerste contact, in redelijkheid vast. 

Soms is een fixed fee mogelijk. Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst waarbij een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Soms is het mogelijk uw zaak via uw rechtsbijstandverzekering bij Echt Arbeidsrecht onder te brengen vanwege het zich uitbreidende recht op vrije advocaat/rechtsbijstandverlener keuze. Wij bespreken dit vooraf. 

Op de dienstverlening van Echt Arbeidsrecht zijn de algemene voorwaarden van Echt Arbeidsrecht van toepassing. De onderling afgesproken voorwaarden en de tarieven worden vooraf schriftelijk en helder vastgelegd. Echt Arbeidsrecht heeft een deugdelijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De algemene voorwaarden vindt u binnenkort op deze website.