Rechtsgebieden

De dienstverlening van Echt Arbeidsrecht richt zich op:

–              alle vormen van ontslag

–              transitie- en billijke vergoeding

–              arbeidsvoorwaarden en opstellen arbeidsovereenkomsten

–              arbeidsconflicten

–              ziekte en re-integratie

–              CAO-recht

–              loonvorderingen

–              arbeidsrechtelijke bedingen (proeftijd, concurrentie- en relatiebeding,  enz.)

–              bezwaar en beroep WW, Zw, WAO en WIA

–             aangrenzende civiele rechtsgebieden