Werkgevers

*UPDATE CORONACRISIS: ER ZIJN DIVERSE NOODMAATREGELEN. NEEM TIJDIG CONTACT OP VOOR PASSEND ADVIES*

‘Ik wens u veel personeel’ is veel gezegd. In de afgelopen jaren zijn de werkgeverslasten behoorlijk toegenomen. Denk aan de Wet Verlenging Loondoorbetaling bij ziekte, de BeZaVa en WAB. Wetten die de aanname en behoud van -ook flexibel personeel- meer risicovol gemaakt hebben.

Echt Arbeidsrecht helpt bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandleiding of advies bij een zieke werknemer. Ook staat zij u bij in een arbeidsconflict of ontslag, soms vanwege bedrijfseconomische redenen en onderhandelt voor u in vaststellingsovereenkomsten. Echt Arbeidsrecht adviseert en procedeert ook over arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst. Zij adviseert reeds vroeg op de tijdlijn over de beste stappen en onderneemt deze zo nodig voor u. Dit tegen vooraf inzichtelijk en redelijk tarief.

Echt Arbeidsrecht bedient graag de met de handen werkende sectoren zoals de Bouw, Afbouw, het Schilders- en Glaszetbedrijf, Klein- en Grootmetaal en andere vakmensen. ‘Met je poten in de klei’, past in de geest van Echt Arbeidsrecht. Mogelijk uit nood geboren: Thessa kan zelf nog geen schroevendraaier vasthouden. Echt Arbeidsrecht spreekt echter de taal van uw sector. Een uitgelezen combinatie dus. 

Thessa spreekt ook andere talen. Die van de Zorg, het Onderwijs, De Horeca, ICT e.a. Zakelijke Dienstverlening, enz. Zij heeft met vrijwel elk bijltje wel gehakt en begrijpt onderlinge verschillen tussen mensen en bedrijven. En vooral, wat ieder daarin nodig heeft. Echt Arbeidsrecht overbrugt deze verschillen en lost conflicten op. Daarbij legt haar adviezen, overeenkomsten en processtukken in gewone taal uit.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Beslissingen passend bij de aard van de arbeidsverhouding en wensen, kunnen vaak al in vroeg stadium genomen worden. Daarom adviseert Echt Arbeidsrecht al bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten en in kwesties waar nog geen geschil bestaat. Dit voorkomt latere problemen. 

Als gevolg van Thessa’s talent zaken te overzien en ‘in te tikken’,  kent Echt Arbeidsrecht bijzonder weinig (kostbare) procedures in haar dossierbestand. 

Als voorkomen niet gelukt is en u geconfronteerd wordt met een ontslagprocedure of conflict, staat Echt Arbeidsrecht ook paraat. Zij hanteert een depolariserende houding en behartigt uw belangen op de best mogelijke manier. Ook als de verhoudingen tussen partijen al (ernstig) verstoord zijn. Dit voorkomt veel onnodige kosten.

De meeste problemen kunnen buiten rechte worden opgelost. Als dit niet lukt, schuwt Echt Arbeidsrecht een goed beargumenteerd standpunt in rechte niet. Echt Arbeidsrecht beschikt over ruime proceservaring bij kantonrechter, UWV en commissies en zoekt altijd de beste, pragmatische oplossing in samenhang met uw overige belangen.  

In sociaal verzekeringsrechtelijk zaken zijn werkgevers vaak belanghebbende. Echt Arbeidsrecht staat u bij in bezwaar of beroep tegen beslissing van UWV waar u het niet mee eens bent.