Over ons

VISIE EN OVERTUIGING

Echt Arbeidsrecht verleent rechtshulp vanuit de overtuiging dat arbeid en inkomen mensenwerk zijn. Onder mensen verstaat zij zowel werkgevers als werknemers.

Echt Arbeidsrecht leidt u door het woud der regels, adviseert, onderhandelt en procedeert zo nodig. Thessa implementeert uw situatie op juiste wijze in het recht en houdt daarbij rekening met alle relevante aspecten van de zaak. Ook die waaraan u zelf niet dacht.

Echt Arbeidsrecht gelooft in de juiste jurist op de juiste zaak. Zij is dat voor werknemers, het MKB, werkgevers, (semi-)overheidsinstanties, vakbonden en advocaten op arbeids- en sociaal zekerheidsrechtelijke gebied in alle voorkomende adviezen, procedures en onderhandelingen. Ook bedient zij aangrenzende civiele en bestuursrechtelijke rechtsgebieden.

BETAALBAAR EN LAAGDREMPELIG

Visie betekent voor Echt Arbeidsrecht dat rechtshulp betaalbaar is. Thessa hecht meer aan kwaliteit dan glanzende portalen. Hierdoor blijven de kosten laag. Echt Arbeidsrecht staat ‘ aan het bed’ en begrijpt het mechanisme van echt, menselijk recht. Zij gaat alleen met u in zee als u daarmee gediend bent. Of dat het geval is, wordt vaak snel duidelijk na een eerste, kosteloos advies. Echt Arbeidsrecht is daarmee laagdrempelig en goed toegankelijk.

Echt Arbeidsrecht hanteert redelijke tarieven. Zeker in verhouding tot het rechtsbelang. Evenwel moeten de opbrengsten in verhouding zijn. Soms is het mogelijk uw kosten (gedeeltelijk) op de wederpartij te verhalen of deze vergoed te krijgen van uw rechtsbijstandverzekering. Van Echt Arbeidsrecht kunt u daarin helder-, en oprechtheid verwachten.

Echt Arbeidsrecht gaat er vanuit dat u hetzelfde denkt en om die reden voor haar kiest.  Bel gerust 06-24540700 of mail naar info@echtarbeidsrecht.nl.

ARBEIDSJURIST VERSUS ADVOCAAT

Nederland kent, bij diverse gerechtelijke instanties, het stelsel van verplichte procesvertegenwoordiging. In die zaken is een advocaat/procureur verplicht. Een advocaat en procureur is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en gebonden aan gedragsregels. 

Het arbeids- en bestuursrecht, van welke laatste het sociaal zekerheidsrecht onderdeel is, zijn evenwel rechtsgebieden waarin verplichte procesvertegenwoordiging meestal niet nodig is. 

Daarom bestaat de beroepsgroep van arbeids- en sociaalzekerheidsjuristen die zich specifiek op deze rechtsgebieden richt, over specifieke kennis daarvan beschikt en op dat vlak kan procederen.

Echt Arbeidsrecht valt onder die beroepsgroep.

Vanwege een hoog ontwikkeld gevoel voor integriteit en ruime achtergrond in de advocatuur, houdt Echt Arbeidsrecht zich echter aan de mores voor advocaten. Zo behandelt zij geen tegenstrijdige belangen en handelt integer en oprecht.

Indien nodig verwijst zij door naar een andere jurist of advocaat, bijvoorbeeld vanwege een strijdig belang.  

KVK: 67816401