Diensten

WERKNEMERS

Thessa beschikt over gedegen ervaring bij advocatenkantoren, vakbonden CNV en FNV en GoudenHanddrukspecialist. Zij behandelde alle voorkomende arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke geschillen in de sectoren Klein- en Groot Metaal, Zakelijke Dienstverlening, Bank- en Verzekeringswezen, Media, Handel, ICT, Beroepsgoederenvervoer, Horeca, Taxibedrijf, Bouw, Afbouw, Schilders- en Glaszetbedrijf, Onderwijs, Zorg en de Uitzendbranche.

Echt Arbeidsrecht staat mensen van diverse pluimage bij. Thessa beweegt zich makkelijk tussen partijen met verschillende achtergronden. Gezien haar brede achtergrond, niet alleen op juridisch gebied, spreekt Echt Arbeidsrecht alle talen en is bekend met veel CAO’s. Tot haar wapenfeiten behoren veel ontslagprocedures, disfunctionerings- en re-integratiedossiers, overeenkomsten en andere vormen van arbeidsgeschillen met bijkomende regelingen uit die CAO’s. Echter heeft is zij ook veel actief in de zakelijke dienstverlening, ICT, etc. Echt Arbeidsrecht is thuis in zowel het lagere als hogere opleidingssegment.

Sinds de cursussen ‘de gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure’ en ‘uitspraken sociale zekerheid verklaard voor de arbeidsjurist’ is Echt Arbeidsrecht ook dol op metersdikke arbeidsongeschiktheidsdossiers. Met name WIA-geschillen behoren tot haar stokpaardjes.

Zij staat u dus ook bij in geschillen met UWV terzake de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspercentage in de WIA, Zw of Wajong of als uw WW-uitkering is geweigerd. Soms worden uw kosten (gedeeltelijk) vergoed door UWV of uw rechtsbijstandverzekering.

Neem gerust vrijblijvend contact op met Echt Arbeidsrecht voor een kennismaking.

WERKGEVERS

‘Ik wens u veel personeel’ is veel gezegd. In de afgelopen jaren zijn de werkgeverslasten behoorlijk toegenomen. Denk aan de Wet Verlenging Loondoorbetaling bij ziekte en de BeZaVa. Wetten die de aanname en behoud van -ook flexibel personeel- meer risicovol gemaakt hebben.

Echt Arbeidsrecht helpt bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandleiding of advies bij een zieke werknemer. Ook staat zij u bij in een arbeidsconflict of ontslag, soms door bedrijfseconomische redenen tegen uw wil in. Echt Arbeidsrecht adviseert en procedeert ook over arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst. Zij adviseert reeds vroeg op de tijdlijn over de beste stappen en onderneemt deze zo nodig voor u. Dit tegen vooraf helder en inzichtelijk redelijk tarief.

Echt Arbeidsrecht bedient graag de met de handen werkende sectoren zoals de Bouw, Afbouw, het Schilders- en Glaszetbedrijf en andere vakmensen. ‘Met je poten in de klei’, past wel in de geest van Echt Arbeidsrecht. Mogelijk uit nood geboren: Thessa kan zelf nog geen schroevendraaier vasthouden. Echt Arbeidsrecht spreekt echter de taal van uw sector. Een uitgelezen combinatie dus. 

Thessa spreekt ook andere talen. Die van de Zorg, het Onderwijs, enz. Zij heeft met vrijwel elk bijltje wel gehakt en begrijpt onderlinge verschillen tussen mensen of bedrijven. En vooral, wat ieder daarin nodig heeft. Echt Arbeidsrecht overbrugt deze verschillen en lost conflicten op. Zij legt haar adviezen, overeenkomsten en processtukken daarnaast in gewone taal uit. Wel zo makkelijk. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Beslissingen passend bij de aard van de arbeidsverhouding en wensen, kunnen vaak al in vroeg stadium genomen worden. Daarom adviseert Echt Arbeidsrecht al bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten en in kwesties waar nog geen geschil bestaat. Dit voorkomt latere problemen. 

Als gevolg van Thessa’s talent zaken te overzien en ‘in te tikken’,  kent Echt Arbeidsrecht bijzonder weinig (kostbare) procedures in haar dossierbestand. 

Als voorkomen niet gelukt en u geconfronteerd wordt met ontslagaanvraag,  beslissing van uitkeringsinstantie of ander conflict, staat Echt Arbeidsrecht ook paraat. Zij hanteert een niet-polariserende houding en behartigt uw belangen op de best mogelijke manier. Ook als de verhoudingen tussen partijen inmiddels (ernstig) verstoord zijn.

De meeste problemen kunnen buiten rechte worden opgelost. Als dit niet lukt, schuwt Echt Arbeidsrecht een goed beargumenteerd standpunt in een procedure echter niet. Echt Arbeidsrecht beschikt over ruime proceservaring bij kantonrechter, UWV en commissies en zoekt altijd de beste, pragmatische oplossing in samenhang met de sociaal zekerheidsrechtelijke belangen.  

VAKBONDEN, ADVOCATEN EN RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS

De dienstverlening van Echt Arbeidsrecht richt zich mede op (vakbonds-) advocaten met (tijdelijk) overmatige werkdruk of een overload van zaken bij vakbonden en rechtsbijstandverzekeraars. In complexere zaken, die een multidisciplinaire aanpak vragen, zet zij ook haar beste beentje voor.