Werknemers

Thessa beschikt over gedegen ervaring bij advocatenkantoren, CNV, FNV en GoudenHanddrukspecialist. Zij behandelde alle voorkomende arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke geschillen in de sectoren Klein- en Groot Metaal, Zakelijke Dienstverlening, Bank- en Verzekeringswezen, Media, Handel, ICT, Beroepsgoederenvervoer, Horeca, Taxibedrijf, Bouw, Afbouw, Schilders- en Glaszetbedrijf, Onderwijs, Zorg en de Uitzendbranche.

Echt Arbeidsrecht staat mensen van diverse pluimage bij. Thessa beweegt zich makkelijk tussen partijen met verschillende achtergronden. Gezien haar brede achtergrond, niet alleen op juridisch gebied, spreekt zij alle talen en is bekend met veel CAO’s. Tot haar wapenfeiten behoren veel ontslagprocedures, disfunctionerings- en re-integratiedossiers, vaststellingsovereenkomsten en vormen van arbeidsgeschillen met bijkomende regelingen uit die CAO’s. Echt Arbeidsrecht is thuis in zowel het lagere als hogere opleidingssegment.

Sinds de cursussen ‘de Gang van Zaken in een Arbeidsongeschiktheidsprocedure’ en ‘Uitspraken Sociale Zekerheid verklaard voor de Arbeidsjurist’ is Echt Arbeidsrecht ook dol op metersdikke arbeidsongeschiktheidsdossiers. Met name WIA-geschillen behoren tot haar stokpaardjes.

Zij staat u dus ook bij in geschillen met UWV terzake de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspercentage of uitkering in de WIA, Zw of Wajong of als uw WW-uitkering is geweigerd. Soms worden uw kosten (gedeeltelijk) vergoed door UWV of uw rechtsbijstandverzekering.

Neem gerust vrijblijvend contact op met Echt Arbeidsrecht via 06-24540700 of info@echtarbeidsrecht.nl.

VAKBONDEN, ADVOCATEN EN RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS

De dienstverlening van Echt Arbeidsrecht richt zich mede op (vakbonds-) advocaten met (tijdelijk) overmatige werkdruk of een overload van zaken bij vakbonden en rechtsbijstandsverzekeraars. In complexere zaken, die een multidisciplinaire aanpak vragen, zet zij ook haar beste beentje voor.