Diensten

WERKNEMERS

Echt Arbeidsrecht beschikt over gedegen ervaring bij advocatenkantoren, CNV,  FNV en GoudenHanddrukspecialist. Zij behandelde alle voorkomende arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke geschillen in de sectoren klein- en groot metaal, zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, media, handel, beroepsgoederenvervoer, bouw, afbouw, schilders- en glaszetbedrijf en de uitzendbranche.

Echt Arbeidsrecht staat mensen van diverse pluimage bij en beweegt zich gemakkelijk tussen partijen met verschillende achtergronden en karakters.

Sinds de cursussen ‘de gang van zaken in een arbeidsongeschiktheidsprocedure’ en ‘uitspraken sociale zekerheid verklaard voor de arbeidsjurist’ is Echt Arbeidsrecht ook dol op metersdikke arbeidsongeschiktheidsdossiers. 

Zij staat u dus ook bij in geschillen met UWV terzake de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspercentage in de Zw of WIA of als uw WW-uitkering is geweigerd. In sommige gevallen worden uw kosten (gedeeltelijk) vergoed door UWV of uw rechtsbijstandverzekering.

Gelet op haar brede achtergrond, niet alleen op juridisch gebied, spreekt Echt Arbeidsrecht de taal van alle mensen. Met name de Bouw en andere vakmensen heeft zij altijd goed begrepen. Echter heeft is zij ook veel actief in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, ICT, etc. Zowel in het lagere als hogere opleidingssegment, is Echt Arbeidsrecht thuis.

Echt Arbeidsrecht is bekend met veel CAO’s. Tot haar wapenfeiten behoren veel ontslagprocedures, disfunctionerings- en re-integratiedossiers, overeenkomsten en andere vormen van arbeidsgeschillen met bijkomende regelingen in die CAO’s in diverse sectoren.

Neem gerust vrijblijvend contact op met Echt Arbeidsrecht voor kennismaking of antwoord op de vraag of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.

WERKGEVERS

‘Ik wens u veel personeel’ is veel gezegd. Terecht. In de afgelopen jaren zijn de werkgeverslasten behoorlijk toegenomen. Denk aan de Wet Verlenging Loondoorbetaling bij ziekte en de recente BeZaVa. Wetten die de aanname en behoud van -ook flexibel personeel- meer risicovol gemaakt hebben.

Echt Arbeidsrecht helpt bij het bij opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandleiding of advies voor een zieke werknemer. Ook staat zij u bij in een arbeidsconflict of ontslag, soms door bedrijfseconomische redenen tegen uw wil in. Echt Arbeidsrecht adviseert en procedeert ook over arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst. Zij adviseert reeds vroeg op de tijdlijn over de beste stappen en onderneemt deze zonodig voor u. Dit tegen vooraf helder en inzichtelijk redelijk tarief.

Echt Arbeidsrecht bedient graag de met de handen werkende sectoren. De Bouw, Afbouw, het Schilders- en Glaszetbedrijf en andere vakmensen. ‘Met je poten in de klei’, past wel in de geest van Echt Arbeidsrecht. Mogelijk is dit uit nood geboren. Zelf kan zij nog geen schroevendraaier vasthouden. Echt Arbeidsrecht spreekt paradoxaal genoeg echter de begrijpelijke taal van uw sector. Een uitgelezen combinatie dus. 

Echt Arbeidsrecht spreekt ook andere talen. Zij heeft met vrijwel elk bijltje wel gehakt en begrijpt onderlinge verschillen in personen en bedrijven. En vooral, wat ieder daarin nodig heeft. Voor sommigen zijn dat woorden, voor anderen is het de praktijk. Aan Echt Arbeidsrecht  deze verschillen te overbruggen. Zij spreekt al deze ‘talen’ en legt haar adviezen, overeenkomsten en processtukken altijd in gewone taal uit.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Beslissingen passend bij de aard van de arbeidsverhouding en uw wensen, kunnen vaak al in vroeg stadium genomen worden. Daarom adviseert Echt Arbeidsrecht al bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten en in kwesties waar nog geen geschil bestaat. Dit voorkomt veel problemen later op de tijdbalk. 

Als voorkomen niet gelukt en u wordt geconfronteerd met een ontslagaanvraag,  beslissing van een uitkeringsinstantie of ander conflict, staat Echt Arbeidsrecht ook paraat. Zij hanteert een niet-polariserende houding en behartigt de belangen van haar cliënt op de best mogelijke manier. Ook als de verhoudingen tussen partijen inmiddels verstoord zijn.

De meeste problemen kunnen buiten rechte worden opgelost. Als dit niet lukt, schuwt Echt Arbeidsrecht een goed beargumenteerd standpunt in een procedure echter niet. Echt Arbeidsrecht beschikt over ruime proceservaring bij kantonrechter, UWV en commissies en zoekt altijd de beste, pragmatische oplossing in samenhang met de sociaal zekerheidsrechtelijke belangen.  

VAKBONDEN, ADVOCATEN EN RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS

De dienstverlening van Echt Arbeidsrecht richt zich mede op (vakbonds-) advocaten met (tijdelijk) overmatige werkdruk of een overload van zaken bij rechtsbijstandverzekeraars. In complexere zaken, die een multidisciplinaire aanpak vragen, zet zij graag haar beste beentje voor.