Arbeidsjurist versus advocaat

Nederland kent, bij diverse gerechtelijke instanties, het stelsel van verplichte procesvertegenwoordiging. In die zaken is een advocaat/procureur verplicht. Een advocaat en procureur is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en moet zich aan de gedragsregels  houden. 

Het arbeids- en bestuursrecht, van welke laatste het sociaal verzekeringsrecht onderdeel is, zijn evenwel rechtsgebieden waarin verplichte procesvertegenwoordiging meestal niet nodig is. 

Daarom bestaat de beroepsgroep van arbeids- en sociaalzekerheidsjuristen die zich specifiek op deze rechtsgebieden richt, over zeer specifieke kennis daarvan beschikt, en op dat vlak kan procederen.

Echt Arbeidsrecht valt onder die beroepsgroep.

Vanwege een hoog ontwikkeld gevoel voor integriteit en ruime achtergrond bij diverse advocatenkantoren, houdt Echt Arbeidsrecht zich echter aan de mores voor advocaten. Zo behandelt zij geen tegenstrijdige belangen en handelt integer en oprecht.

Indien  nodig verwijst zij door naar een andere jurist of advocaat, bijvoorbeeld vanwege een strijdig belang.