Washington (“Dot,” “The Scottsboro Boys”) dips into her